Kennis

Behoefte aan duurzame landbouw

Duurzame landbouw betekent dat we tegemoet komen aan de huidige voedsel- en textielbehoeften van de samenleving, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.
CO2 Emissie

CO2 Emissie

ongeveer 21% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de landbouw

Vervuilt
Water

Water

48% van stroom-en rivierwater

Landbouwgrond

Landbouwgrond

De omzetting van 50%van ‘s werelds bewoonbare land tot landbouwgrond

Niet-duurzame landbouw

Niet-duurzame landbouw

leidt tot woestijnvorming van 12 miljoen hectare land per jaar

Pesticide

Pesticide

toename van het gebruik van pesticiden met26 keer in de afgelopen 50 jaar

In dit tempo zal in
Verlies van land

Verlies van land

2050 nog eens 120 miljoen hectare aan natuurlijke habitats verloren gaan aan landbouwgrond.

Should you require any further information or details just contact us.

contact us