Sorry, your browser does not support inline SVG.

Wat is nodig voor een duurzame kringloopeconomie in de landbouw?

Het is altijd een grote uitdaging om materiaalkringlopen te sluiten, vooral wanneer het gaat om complexe chemische stoffen. In het algemeen is een circulaire economie niet mogelijk met chemische herbiciden, omdat ze altijd in het milieu vrijkomen en niet kunnen worden gerecycleerd. crop.zone vermijdt het gebruik van herbiciden en vervangt ze door energie die in toenemende mate uit regeneratieve bronnen kan worden verkregen (” klaar voor regeneratief “). Minder residuen van herbiciden verminderen ook de problemen met de accumulatie van verontreinigende stoffen die zich kunnen voordoen bij het verdere gebruik van bijproducten en recycling.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.