Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kan Hybrid Herbicide bijdragen tot een jaarrond bedekking?

Landbouwgrond het hele jaar door zoveel mogelijk vergroenen heeft vele voordelen, niet alleen voor het bodemleven en de nutriëntenvoorziening. Door maximale fotosynthese wordt een maximum aan CO2 uit de atmosfeer gehaald, en veel ondergezaaide gewassen die na de oogst doorgroeien helpen om erosie, kunstmestgebruik en pesticidengebruik tot een minimum te beperken. In dergelijke teeltsystemen kan ook herbicide worden gebruikt omdat bijvoorbeeld de siccatie hoogteselectief is. Zelfs bij onmiddellijke herinzaai na de oogst zijn er nog tijdvensters voor onkruidbestrijding, aangezien Hybrid Herbicide onmiddellijk werkt, de zaden niet beschadigt en geen wachttijden vereist.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.