Sorry, your browser does not support inline SVG.

Hoe kan Hybrid Herbicide de 30% biologische doelen ondersteunen?

Als de teelt volgens de biologische richtsnoeren wordt uitgebreid, moet daarvoor ook steeds meer grond worden gebruikt die erosiegevaar loopt of waarvan het humusgehalte door groenbemesting verder moet worden verhoogd. In beide situaties is het moeilijk de planten te bestrijden door ploegen of cultiveren, en chemische herbiciden zijn verboden. Terzelfder tijd willen landbouwers die tot nu toe op conventionele wijze landbouw bedreven, de voordelen van een gerichte onkruidbestrijding met weinig arbeidsinzet en passen behouden. Hier kan Hybrid Herbicide de gerichte chemische herbiciden vervangen.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.