Sorry, your browser does not support inline SVG.

Wat zijn de voordelen van no-till landbouw voor de bodem?

No-till landbouw verlaagt de brandstof- en arbeidskosten voor grondbewerking. Dit vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen. De toegenomen organische stof maakt de bodem stabieler en verbetert de microbiële activiteit in de bodem. Erosie wordt verminderd en er worden minder meststoffen en pesticiden gebruikt. De droogtebestendigheid wordt vergroot doordat de waterinfiltratie en -opslag in de bodem wordt verbeterd. No-till-landbouw bevordert het gebruik van covergewassen, die stikstof kunnen helpen binden, de bodemstructuur verbeteren en de onkruiddruk verminderen.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.