Sorry, your browser does not support inline SVG.

Wat betekent landbouw zonder grondbewerking?

No-till of bodembeschermende landbouw is een landbouwmethode waarbij de grond vóór het zaaien niet wordt omgeploegd of sterk wordt bewerkt. In plaats daarvan worden gewassen rechtstreeks ingezaaid in het residu of de groenbemesting van het voorgaande jaar, bijvoorbeeld maïsstengels of tarwestoppels. Het doel van no-till is bodemerosie te verminderen, de gezondheid van de bodem te verbeteren en de waterretentie te verhogen. Als weinig grondbewerking is toegestaan, worden de methoden ook wel strip-till of min-till genoemd.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.