Sorry, your browser does not support inline SVG.

Waarom is hybride herbicide belangrijk voor Net Zero in de landbouw?

De landbouw als sector heeft het grote potentieel om de Net-Zero doelstelling van klimaatneutraliteit te bereiken of beter nog om klimaatpositief te worden door het gebruik van zonne-energie (fotosynthese, wind, fotovoltaïsche energie). De crop.zone technologie kan veel bijdragen aan de vervanging van zeer emissierelevante primaire producten (bv. herbiciden, diesel) door klimaatneutrale energiebronnen (bv. biodiesel). Hybride herbiciden verminderen de CO2-uitstoot door humusafbraak (min till) en gecontroleerde groenbemesting te voorkomen, waardoor vervolgens ook de energie-intensieve stikstofmeststof zelf wordt geproduceerd of ten minste de uitspoeling ervan wordt voorkomen.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.