Sorry, your browser does not support inline SVG.

Wat is de bijdrage van crop.zone aan de toekomst van de landbouw?

crop.zone maakt gebruik van precisielandbouwtechnologieën zoals sensoren, drones, GPS, digitale boekhoudsystemen en veldkartering, en levert elektrofysische veldkaarten en behandelingsrapporten om de efficiëntie te verhogen.

crop.zone ondersteunt de biotechnologie in de landbouw door het resistentiemanagement te verbeteren en resistentie te helpen doorbreken.

Het Hybrid Herbicide System is goed te combineren met automatisering en robotica.

crop.zone maakt het gebruik van duurzame landbouwpraktijken mogelijk, zoals conserverende grondbewerking, covercropping en geïntegreerde gewasbescherming om de impact op het milieu te verminderen en de gezondheid van de bodem te verbeteren. Dit draagt ook bij aan klimaatslimme landbouw.

Het crop.zone Hybrid Herbicide System maakt gebruik van alle niveaus van digitalisering en IoT om gewasbestrijding effectief te maken voor de boer. 

crop.zone verbetert de teelt en regionaliteit van alternatieve eiwitten door onkruidbestrijding en siccatie in gewassen voor kleine toepassingen waar chemische herbiciden en effectieve siccatieopties niet beschikbaar zijn.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.