Sorry, your browser does not support inline SVG.

Wat zijn de risico’s van het gebruik van glyfosaat?

Glyfosaat is het meest gebruikte herbicide ter wereld. Het heeft een effect op individuele organismen en ecosystemen en de toepassingssnelheid en de belangrijkste effecten ervan worden niet volledig begrepen. Dit leidt vermoedelijk tot risico’s op zeer uiteenlopende gebieden en de wetenschappelijke kennis groeit nog steeds snel en aanzienlijk. Dit is een van de redenen die een definitief oordeel over verder gebruik problematisch maken. Enkele bekende risico’s worden hier opgesomd.

Grootschalig gebruik vermindert de voedselbasis voor veel dieren en vermindert ook het aantal onproblematische onkruiden, die deel uitmaken van specifieke voedselketens en belangrijke bouwstenen van de biodiversiteit zijn. Glyfosaat komt ook voor in oppervlaktewater.

Ook vitale bacteriën in de darmen van met name insecten worden aangetast. Ook andere niet-doelorganismen en de bodemecologie als geheel worden aangetast door de bacteriedodende werking die overeenkomt met het mechanisme.

Steeds meer planten worden resistent tegen glyfosaat, wat leidt tot een toenemend gebruik van herbiciden en een verminderde opbrengst.

Glyfosaat kan zich bij intensief gebruik ophopen in de bodem en vrijkomen na de toediening van fosfaatmeststoffen, waardoor planten worden beschadigd.

Mensen, waarschijnlijk vooral gebruikers, lijken volgens sommige studies een verhoogd gecorreleerd risico op kanker te hebben, hoewel een mechanisme nog niet is opgehelderd. Andere gezondheidsrisico’s dan de geringe acute toxiciteit worden ter discussie gesteld.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.