Sorry, your browser does not support inline SVG.

Hoe en waarom moet koolstof in de bodem worden vastgelegd?

Koolstofvastlegging in de bodem middels covergewassen, compost en organische meststoffen heeft vele voordelen. Het verhoogt de gezondheid van de bodem door verbetering van de bodemstructuur, de waterretentie en de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Het onttrekt kooldioxide aan de atmosfeer en kan zo de bijdrage van de landbouw aan Zero Net bevorderen. Een van de meest effectieve methoden is continue begroeiing om de koolstofopname het hele jaar door te maximaliseren en beperking van de bodembeweging om de afbraak van humus te minimaliseren.

Verhoging van de bodemkoolstof is geen snelle oplossing voor de klimaatverandering en moet worden gecombineerd met andere maatregelen.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.