Sorry, your browser does not support inline SVG.

Wat heeft duurzame intensivering in de landbouw nodig?

Veel maatregelen zijn dringend nodig om de groeiende mensheid van beperkte landbouwgrond te voorzien. Zelfs als een vermindering van de vleesconsumptie helpt, hebben vooral de Europeanen geen grond meer voor grootschalige extensivering. In andere landen bezetten we nog te veel grond en hier wordt elk jaar te veel bouwland bijgebouwd. En er zijn ook meer natuurgebieden en akkerranden nodig om de biodiversiteit te vergroten. In plaats van opbrengstvermindering biedt Hybrid Herbicide ook nieuwe mogelijkheden voor een duurzame landbesparende intensivering van de landbouw.

crop.zone

volt.cube

Robuust en extreem krachtig – de volt.cube levert de elektrische energie.

crop.zone

volt.apply

Werkbreedtes tot 12 m maken een snelle en veilige siccatie mogelijk.

crop.zone

volt.fuel

De residuvrije vloeistof verlaagt de elektrische weerstand van de planten.